Rámy

 

Zpět

Technické údaje rámů

Typ rámu
Délka rámu
Hmotnost
---
mm
kg / m
101
6000
0,892
103
6000
0,670
104
6000
0,283
106
6000
0,788
108
6000
0,812
 

Rám 101 je rám vyznačující se vysokou tuhostí. Pevnostním rámem 101 jsou vybaveny výrobky určené k montáži do volného prostoru. Je vhodné, aby tímto rámem byly vybaveny výrobky, u kterých je již jeden z rozměrů > 1 m. Používá se též k osazení jednobodových, dvoubodových, tříbodových zámků a zámků přídavných.

Rám 103 je spojovací rám , který se používá ke spojení panelů pro dosažení většího rozměru výrobku (např. rozměru B).

Rám 104 je lemovací rám, který se používá pro výrobky osazené do izolačních dvojskel, pro montáž do rámů stávajících konstrukcí a pro montáž malých formátů do volného prostoru.

Rám 106 je okenní rám obdobný rámu R 101, avšak menších rozměrů. Nelze jej použít pro montáž zámků do jeho dutiny.

Rám 108 je zárubňový rám. Lze jej použít i pro osazení zámků.

zpět